Welkom bij het 50|50 Workcenter in Zwolle, een initiatief van het Leger des Heils om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inspirerend werk te bieden en hen te laten terugkeren in het arbeidsproces. Lees snel meer!